Promóciós szabályzat

A „Húsvéti akció”  promóciós kampány szabályzata:

 

 1. A promóciós kampány (a továbbiakban: Kampány ) időtartama 2023. március 28. 06:00:00 – 2023. április 3. 23:59:59;
 2. A Kampány szervezője Vámosi Krisztián e.v. (székhely: 3929 Tiszaladány, Jókai M. u. 18., adószám: 55579801-1-25), a www.darkvision.hu (a továbbiakban: darkvision.hu) online kereskedelmi portál üzemeltetője (a továbbiakban: Szervező).
 3. A Kampány a darkvision.hu weboldalon található és megjelölt termékekre vonatkozik. A Kampány keretében Szervező a darkvision.hu weboldalon megjelölt termékekre változó mértékű, 60%-ig terjedő árkedvezményt biztosít. Szervező a Kampány során, annak időtartamára tekintettel a kedvezményes árú termékek körét változtathatja, bővítheti. Egyúttal a Szervező fenntartja a jogot, hogy egy adott termék készletének esetleges elfogyta után a Kampány időtartama alatt, annak keretén belül helyettesítő termékeket vagy helyettesítő termékként szolgáló termékeket jelenítsen meg az oldalon.
 4. A Kampányban magánszemély és jogi személy vásárlók is részt vehetnek.
 5. A Kampány időtartama alatt a jelen Szabályzat 3. pontjában megjelölt oldalon található, a Kampány okán kedvezményes árú termékek a készlet erejéig vásárolhatók meg, háztartásban használatos mennyiségben. A Kampányba tartozó termékekre a forgalmazó által meghatározott kedvezményes ár csak a Kampány időtartama alatt él, kivéve, ha Szervező egyedi döntése alapján ezt a kedvezményes árat a Kampányt követően is fenntartja.
 6. A háztartásban használatos mennyiség termékkategóriánként/alkategóriánként/termékcsoportonként/terméktípusoknként eltérő lehet. Annak elérését, adott esetben túllépését a termékre vonatkozó megrendelés leadásakor a zárt elektronikus rendszer jelezheti a Vásárló felé.
 7. A Szervező fenntartja a jogot, hogy adott termékre vonatkozóan a háztartásban használatos mennyiség Vásárló általi túllépésének okán a Vásárló által leadott rendelésből kizárólag a háztartásban használatos mennyiséget fogadja be és/vagy igazolja vissza. Egy adott rendelésnek a háztartásban használatos mennyiséget meghaladó része a Szervező által törlésre kerülhet.
 8. A termékek Vásárló általi Kosárba helyezése nem jelenti azoknak a készletből történő befoglalását. A Vásárló által leadott rendelés Szervező általi visszaigazolása a Szervező által küldött azon e-mail útján történik, amelyben a Szervező a Vásárlót a termékek futárszolgálatnak történő átadásáról értesíti. Ezen email tartalmazza a termék szállítását végző futárszolgálat megnevezését, valamint a csomag/csomagok azonosítószámát is. Az ezen e-mailt megelőzően a Szervező által küldött bármely e-mail nem minősül a rendelés Szervező általi visszaigazolásának.
 9. A Kampányban részt vesznek azon Vásárlók is, akik a darkvision.hu oldalt és ennek tartalmát mobileszközről érik el. A Kampány lebonyolítására, a darkvision.hu-n történő vásárlásra és minden ott végzett tevékenységre a jelen Szabályzat, a darkvision.hu Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) és az Adatkezelési Szabályzat rendelkezései érvényesek. A Kampányban való részvétellel a Vásárló magára nézve elismeri és elfogadja, hogy személyes adatai adatkezelésbe vonhatók.
 10. Vis maior: • e fogalom alatt értendő minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre nem látható, nem ellenőrizhető, és/vagy olyan, a Szervezőt ellehetetlenítő, tőle független ok, amely a Szervező ellenőrzési körén kívül esik és felmerülése lehetetlenné teszi a Szervező számára a jelen Szabályzatban vállalt kötelezettségek teljesítését; • a vis maior felmerülése, amennyiben az a Szervező számára a jelen Szabályzatban vállaltak teljesítését egészben vagy részben akadályozza vagy korlátozza, a Szervezőt ezen kötelezettségek teljesítése és a nemteljesítés következményei alól mentesíti a Polgári Törvénykönyv alapján; • a Vis maior felmerüléséről, esetlegesen az annak következtében történtekről a Szervező a tudomásra jutástól számított 5 munkanapon belül tájékoztatja a Vásárlókat;
 11. A Vásárló a Kampányban való részvételével, azaz egy - a Kampányba tartozó termék kiválasztásával majd azt illetően a rendelési folyamat elindításával elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Szabályzatot és azt elfogadja. Ha a Vásárló a jelen Szabályzatot - ezek bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Kampányban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerülhet.
 12. A Kampánnyal kapcsolatban megjelent bármely hirdetés vagy megjelenített grafikai elem kizárólag illusztráció, a Kampány tartalma – a jelen Szabályzatban meghatározott kereteken belül - a hirdetésekben megjelenítettektől eltérhet.
 13. A Szervező fenntartja a jogot a jelen Kampány bármikor történő, indokolás nélküli felfüggesztésére, leállítására, beszüntetésére, feltételeinek módosítására, amelyről a darkvision.hu erre szolgáló felületén értesíti a Résztvevőket.

 

Budapest, 2023.03.28.

Vámosi Krisztián e.v.

Szervező